Türk Medeni Kanunu içeriğinde düzenlenen boşanma sebepleri genel ve öze sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel sebepler evlilik birliğinin temelden sarsılması, ortak bir hayatın yeniden kurulamaması ve eşlerin anlaşmalı olarak boşanması maddelerini içermektedir. Özel sebepler ise zina, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi ya da onur kırıcı şekilde davranması, eşlerden birinin suç işlemesi ya da haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, terk etmesi veya bir akıl hastalığına sahip olması şeklinde gösterilebilir. Belirtilen bu boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği nedenle arasında gösterilmektedir. Ülkemizde boşanma davalarında en çok gösterilen sebeplerden birisi ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davalarında en çok neden olarak gösterilen evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebini yaratan Yargıtay tarafından kabul edilen davranışlar ise kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşlerden birinin karşı tarafı yok yere ahlaksızlık ile itham etmesi, cinsel ilişkiden kaçınma, evlilik birliğinde güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunulması, eşler arasında sevgi duygusunun yok olması, eşlerden birinin ev ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi davranışlar bulunmaktadır. Bunlar dışında Yargıtay’ın boşanma sebepleri arasında kabul ettiği davranışlar aile içi şiddet, Cumhuriyet karşıtı eylemlerde bulunmak, borçlanma, kıskançlık, eşlerden birisinin diğer tarafı tehdit etmesi, sürekli tartışma ortamı yaratmak, eşin sosyal hayatını soyutlamak, hasta olan eşin tedavisiyle ilgilenmemek, eşin ailesiyle görüşmesine izin vermemek, evden kovmak, sık sık evi terk etmek, aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı bulunmaktadır. Sayılan bu boşanma sebepleri belirtilerek açılan boşanma davaları Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Davayı açan taraf iddia ettiği boşanma sebebini hakime belgelerle ve tanıklarla ispatlayabilirse hakim boşanma kararını onaylayarak boşanmanın resmi olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Eğer belirtilen boşanma sebepleri davacı taraf tarafından tanıklarla ya da belgelerle ispatlanamazsa hakim boşanma davasını reddedebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre evliliklerde kusurlu olan tarafın boşanmak için dava açmaya hakkı yoktur. Eğer hakim kusurlu olan tarafın dava açtığı kararını verirse, dava reddedilir. Bu nedenle boşanma dilekçenizi hazırlarken belirteceğiniz sebebinizi ispatlayabileceğiniz bir şekilde belirleyebilmelisiniz.